http://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%97%D7%96-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95-%D7%9E%D7%95%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C/ar-BBd5H0o

Title: ""המחבל ירד מהרכב כשהוא אוחז בידו מוט ברזל""
Description: "המחבל מפיגוע הדריסה בירושלים נורה ונהרג על ידי שוטרים רק אחרי שהצליח לדרוס הולכי רגל בשני מוקדים בעיר. כשהגיע לרחוב משה זקס, עצר את רכבו ויצא כשהוא אוחז במוט ב"

Category: Internet Portal

Keywords: jpg src espa href move news after datam press today trump dataid photos datasrc default english section weather microsoft associated

Third-party domains
3
 
Persistent cookies
13
 
Session cookies
2
 

Third-party domains is the count of organisations allowed by the webmaster to trace your across the site. These cookies may be set for various purposes, like tracking ads displayed on the website, collection of statistics, targeted advertising etc. This website allows 3 other websites to track your activity.

Persistent cookies are the cookies that are preserved through browser shutdowns. This means, even if you close this page today and ever return there in future, the website will know you're a returning visitor. This may be used for "remember me" features, as well as persistent user tracking. These cookies, especially if set by third party organisations, are powerful tool for monitoring your activities across all the websites you visit. This website sets 13 persistent cookies with average life-time of 310 days and longest 730 days.

Session cookies are cleared when you close your browser and allow the website to identify user's state — such as logged-in users. They are mostly considered harmless because they cannot be used for long-term user tracking. This site sets 2 session cookies.


Last fetched: 2014-11-06T14:27:53.860939+00:00

HTTP status: 200 200


Cookies and Privacy Attributes

 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: msn.com
 • The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you close browser
 • httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: msn.com
 • This cookie expires in 730 days
 • httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
MR
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: c.bing.com
 • This cookie expires in 180 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: c.bing.com
 • This cookie expires in 730 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: c.bing.com
 • This cookie expires in 730 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
SM
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: c.msn.com
 • The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you close browser
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
MR
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: c.msn.com
 • This cookie expires in 180 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: c.msn.com
 • The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you close browser
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: sekindo.com
 • This cookie expires in 30 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: sekindo.com
 • This cookie expires in 1 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: sekindo.com
 • The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you close browser
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: sekindo.com
 • The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you close browser
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: sekindo.com
 • The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you close browser
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            

Scorecard Research tracking cookie

» More...
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: bing.com
 • This cookie expires in 730 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            

Scorecard Research tracking cookie

» More...
 • Type: HTTP Cookie
 • Domain: msn.com
 • This cookie expires in 730 days
 • httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that cookies storing authentication-related session token are protected by the flag » More...
 • Sample value:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            

HTTP security-related headers assessment

Security score
1

Security-related HTTP headers

 • X-Content-Type-Options: nosniff

  A non-standard but widely accepted header introduced originally by Microsoft to disable "content sniffing" or heuristic content type discovery in absence or mismatch of a proper HTTP Content-Type declaration, which led to a number of web attacks. In general, presence of the header with its only defined value of nosniff is considered as part of a properly secured HTTP response.

  Read more...

 • Server: Microsoft-IIS/8.5

  Announces web server software and optionally version details.

  Read more...

 • X-XSS-Protection: 1

  Controls an Cross-Site Scripting (XSS) filters built into the majority of web browsers. The filter is usually turned on by default anyway, but requirement to set the header to 1 became part of canonical set of "secure" HTTP headers. Over time, vulnerabilities in the "sanitizing" mode filter were found, so 1; mode=block became the recommended value. Some companies decided that they don't really need a browser-side XSS filter to mess with their web services which are XSS-free anyway and they became consciously disabling the XSS filter by setting the header to 0.

  Read more...

 • X-Frame-Options: SAMEORIGIN

  Instructs the browser if the current website can be embedded in HTML frame by another website. Since this allows the parent website to control the framed page, this creates a potential for data theft attacks ("clickjacking") and most sensitive websites won't allow them to be framed at all (deny) or just allow parts of them to be embedded in frames created by themselves only (samesite).

  Read more...

 • Access-Control-Allow-Origin: *

  Controls origins (websites) that are allowed to load data from this web service over JavaScript-based APIs as part of Cross-Origin Resource Sharing (CORS) standard. By default, a web browser will refuse to load data over XmlHttpRequest from a website that is not in the same origin, which is a precaution against various types of data stealing attacks. The target server has to explicitly allow the origin domain using the Access-Control-Allow-Origin (ACAO) header, or it may allow all origins to access it using a wildcard *. The latter however creates a potential security issue if the website in question is transactional and processing sensitive data, so the wildcard should be only used on websites consciously offering public APIs.

  Read more...

 • X-Powered-By: ASP.NET

  A non-standard and purely informational, but still very widespread header, whose only purpose is to advertise the name and optionally version of the software used to run the web server.

  Read more...

Publisher identifiers

The website uses the following advertisement publisher ids:

Fully automated RESTful API is now available. Subscribe for your free trial today!